Plano Μισθοδοσία


Σύγχρονη εφαρμογή διαχείρισης Μισθοδοσίας που καλύπτει με ευκολία και ταχύτητα κάθε ανάγκη του Μισθοδότη. Ετοιμη παραμετροποίηση, άμεση προσαρμογή στις Νομοθετικές μεταβολές, παροχή νέων εκδόσεων και ανανεώσεις Συλλογικών συμβάσεων μέσω Internet, ηλεκτρονικές υποβολές, μαζικοί υπολογισμοί, διαμορφώσιμες εκτυπώσεις, MIS, Budget, είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά της Εφαρμογής.

btn-down-pdf
Το πρόγραμμα Plano Μισθοδοσία έχει σχεδιαστεί και αναπτύσσεται από την Dataware επί σειρά πολλών ετών, έχοντας παρακολουθήσει όλες τις νομοθετικές μεταβολές και τις προσθήκες που έχουν συντελεστεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια.Περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες αλλά και τις βοηθητικές λειτουργίες που έχει ανάγκη ο μισθοδότης προκειμένου να εκτελέσει γρήγορα και με ασφάλεια την μισθοδοσία.Διαθέτει πολύ ισχυρή παραμετροποίηση, χρήστες με επίπεδα πρόσβασης, καλύπτοντας κάθε εταιρεία ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου, διαθέτοντας όλα τα απαραίτητα υποσυστήματα.Το πρόγραμμα Plano Μισθοδοσία είναι ένα σύγχρονο τεχνολογικά προϊόν (MS SQL Server & .Net), εύχρηστο και πολύ φιλικό στον χρήστη με αυτοματοποιημένη λειτουργία αναβαθμίσεων μέσω Internet.Συνοπτικά περιλαμβάνει:

 

 • Αναλυτικό μητρώο εργαζομένων με πεδία ταυτόσημα με αυτά του ΥΕΚΑ.
 • Επισυναπτόμενα έγγραφα ανά Εργαζόμενο.
 • Αυτόματος υπολογισμός όλων των Μισθοδοσιών με δυνατότητα χειροκίνητων επεμβάσεων και μαζικών επανυπολογισμών.
 • Διασύνδεση με Database αναλυτικών δεδομένων Ωρομέτρησης – επεξεργασία κτυπημάτων – κατανομή ωρών – μεταφορά στην Μισθοδοσία.
 • Συλλογικές συμβάσεις   εργασίας – έλεγχος & προσαρμογές μισθών–αναδρομικά.
 • Αυτόματος υπολογισμός δώρων, επιδόματος αδείας, προσαυξήσεων.
 • Αυτόματη εκκαθάριση μισθοδοσιών αποχωρήσαντος με υπολογισμό υπολειπόμενων ημερών αδείας & επιδόματος, αφαίρεση δανείων & προκαταβολών, τακτοποίηση τυχόν αρνητικών πληρωτέων.
 • Υπολογισμός αποζημίωσης καταγγελίας–Διαχείριση προειδοποιήσεων.
 • Ηλεκτρονικές Αποστολές (προσλήψεις, αποχωρήσεις, XML ΣΕΠΕ).
 • Τραπεζικές πληρωμές προσωπικού.
 • Παρακολούθηση σταδιακών εξοφλήσεων των εργαζομένων.
 • Τακτικές & έκτακτες προκαταβολές – δάνεια.
 • Ηλεκτρονική αποστολή αποδείξεων εργαζομένων (Password encrypted).
 • Γέφυρα με γενική ή αναλυτική λογιστική όλων των ERP.
 • Ημερολόγια αδειών, ασθενειών, απουσιών – έλεγχοι – βιβλίο αδειών.
 • MIS για εύκολη δημιουργία οικονομικών αναφορών από τον χρήστη.
 • Διασύνδεση με Word, Excel (Import & Export).
 • Πλήρης σειρά εκτυπώσεων, όλες διαμορφώσιμες και από τον χρήστη.
 • Κοστολογική ανάλυση και κατανομή σε κέντρα κόστους με τήρηση της ιστορικότητας.

PLANO Μισθοδοσία FAQs (Χρηστικές Ερωτήσεις)

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει «Εργαλείο Διαχείρησης Συλλογικών Συμβάσεων». Σε μια ειδικά διαμορφωμένη οθόνη μπορεί ο χρήστης εισάγοντας βασικά στοιχεία (σύμβαση, ειδικότητα, οικογενειακή κατάσταση, προϋπηρεσία κλπ), να πάρει πληροφόρηση για τον βασικό μισθό και τα επιπλέον επιδόματα που δικαιούται ο εργαζόμενος καθώς και για όλα τα επιδόματα που προβλέπει η σύμβαση.
Από το μενού της εφαρμογής επιλέγω MIS, Προϋπολογισμός Κόστους. Εκεί έχω την δυνατότητα να δημιουργήσω σενάρια προϋπολογισμών, λαμβάνοντας υπ΄όψιν τις πραγματικές αυξήσεις των Συλλογικών Συμβάσεων, καθώς και αυξήσεις που πιθανόν θα χορηγήσει η επιχείρηση (σε συνδυασμό ή μεμονωμένα). Επίσης υπάρχει δυνατότητα πρόβλεψης για λοιπές αμοιβές και υπερωρίες που πιθανόν θα δοθούν στο προϋπολογιζόμενο διάστημα.
Από το μενού της εφαρμογής επιλέγω Διαχείριση Πινάκων Μισθοδοσίας, Εργαζόμενοι. Στην οθόνη που εμφανίζεται υπάρχει το κουμπί (button) που λέει «Εκκαθάριση». Άμεσα εμφανίζεται η εκκαθάριση για τον εργαζόμενο που έχουμε επιλέξει με πλήρη ανάλυση μικτών αποδοχών, καθαρών, ΦΜΥ, κόστους κλπ. σύμφωνα με τον τρέχοντα μισθό. Επιλέγοντας το κουμπί «Υπολογισμοί εκκαθάρισης» έχω την δυνατότητα να πάρω την ίδια πληροφόρηση για ποσοστιαία αλλαγή του μισθού, για αύξηση κατά Χ ποσό, ακόμα και για συγκεκριμένο ποσό (πχ 1200 Ευρώ), στις καθαρές, μικτές ή φορολογητέες αποδοχές.Σημ. Για νέο εργαζόμενο θα πρέπει να γίνει υπολογισμός βάσει κάποιου ήδη υπάρχοντος, με ίδια εργασιακή σχέση, μιας και για τον υπολογισμό ΦΜΥ, κρατήσεων κλπ παίζουν ρόλο τα παιδιά, τα Ασφαλιστικά ταμεία κ.α. Διαφορετικά θα πρέπει να «ανοίξουμε» τον νέο εργαζόμενο και εκεί να γίνουν οι υπολογισμοί.
Από το μενού της εφαρμογής επιλέγω Εργαζόμενοι, Ιστορικό Αρχείο Εργαζομένων. Εκεί υπάρχει αναλυτική πληροφόρηση για τις αλλαγές που έχουν γίνει σε όλα τα στοιχεία των εργαζομένων (ειδικότητα, μισθός, ωράριο κλπ), πότε και από ποιόν. Φυσικά υπάρχει δυνατότητα φιλτραρίσματος ανά χρήστη, ημερομηνιακή περίοδο κ.α. καθώς και άμεσης εκτύπωσης ή εξαγωγής σε EXCEL.
Στο πρόγραμμα Plano.NET Μισθοδοσία, όλες οι πληροφορίες για τους εργαζόμενους είναι κωδικοποιημένες. Ανοίγοντας οποιοδήποτε αρχείο Word και δηλώνοντας στο σημείο που θέλουμε να εμφανίζεται η πληροφορία, τον κωδικό της μέσα σε $ (Δολάρια) πχ Επώνυμο: $10002$, το πρόγραμμα θα μου δημιουργήσει αρχεία, όσα και οι εργαζόμενοι που έχω επιλέξει, με τα αντίστοιχα στοιχεία για τον καθένα. Τα αρχεία αυτά αποθηκεύονται στον φάκελο που έχω ορίσει από τις παραμέτρους της εφαρμογής (Διαχείριση Πινάκων Μισθοδοσίας, Παράμετροι Εφαρμογής, Γενικές Παράμετροι). Την πληροφορία για την κωδικοποίηση μπορώ να την πάρω από το μενού Εργαζόμενοι, Report Εργαζομένων, ενώ τα αρχεία από Εργαζόμενοι, Διαχείριση word documents.
Αφού μπούμε στην εφαρμογή, κάτω από το μενού Αρχείο υπάρχει Αλλαγή κλειδιού. Σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται αυτή η επιλογή επικοινωνήστε με τον Διαχειριστή της εφαρμογής (Administrator) για να την ενεργοποιήσει. Υπάρχει και η πιθανότητα να εμφανίζεται αλλά να μην σας έχει δοθεί το δικαίωμα να αλλάζετε το κλειδί σας.
Από το μενού Βοηθητικές Εργασίες, Backup Βάσης Δεδομένων. Προσοχή. Backup γίνεται στο μηχάνημα που είναι εγκατεστημένη η βάση δεδομένων μας (SQL Server). Βεβαιωθείτε ότι τα πεδία «Όνομα Βάσης», «Διαδρομή αποθήκευσης», «Αποθήκευση ως», είναι συμπληρωμένα. Σε διαφορετική περίπτωση επικοινωνήστε με τον Διαχειριστή της εφαρμογής (Administrator).
Η Εφαρμογή παραδίδεται έτοιμη και παραμετροποιημένη ως προς όλες τις παραμέτρους της Εργατικής, Ασφαλιστικής και Φορολογικής Νομοθεσίας. Οι Πίνακες που υποχρεωτικά πρέπει να ενημερωθούν πριν την εισαγωγή Εργαζομένων, είναι αυτοί που αναφέρονται σε Εκμεταλλεύσεις, Τμήματα, Υποκαταστήματα, Ειδικότητες. Αν κάτι από αυτά δεν υπάρχει δημιουργούμε έναν εικονικό Κωδικό που τον χρησιμοποιούμε σε όλους τους Εργαζόμενους.
Υπάρχει δυνατότητα κατηγοριοποίησης ως προς Εκμετάλλευση, Ομάδες Εκμεταλλεύσεων, Υποκαταστήματα, Τμήματα, Ομάδες Τμημάτων, Ειδικότητες, Ομάδες Ειδικοτήτων, Κέντρα Κόστους. Επίσης σε κάθε εργαζόμενο υπάρχουν και τέσσερις βοηθητικοί κωδικοί για κάθε χρήση οι οποίοι όπως και οι Βοηθητικοί Πίνακες, συμμετέχουν στα φίλτρα.
Από το μενού Διαχείριση Πινάκων Μισθοδοσίας, Παράμετροι ΦΜΥ, γίνονται οι αλλαγές στην κλίμακα φόρου. Σε αυτή την οθόνη υπάρχει το κουμπί (button) «Προσέγγιση Φόρου». Εδώ μπορούμε να κάνουμε δοκιμές εισάγοντας το Μηνιαίο Φορολογητέο Εισόδημα και να δούμε τον Αναλυτικό Υπολογισμό Φόρου, τον Ετήσιο, τον Μηνιαίο τις Καθαρές Αποδοχές κ.α.
Το πρόγραμμα κρατάει πλήρη ιστορικότητα (και) στα βασικά στοιχεία των εργαζομένων. Οπότε δεν έχετε να κάνετε τίποτα διαφορετικό από αυτό που κάνετε συνήθως για να βγάλετε την ΑΠΔ. Το πρόγραμμα θα σας δημιουργήσει το αρχείο βλέποντας τι ίσχυε για κάθε μήνα.
Στην οθόνη Ασφαλιστικά Ταμεία του Εργαζόμενου (Διαχείριση Πινάκων Μισθοδοσίας, Εργαζόμενοι, Ασφαλιστικά Ταμεία) υπάρχει στήλη για τέτοιες περιπτώσεις, όπου συμπληρώνεται το ποσό της επιδότησης.
Από το μενού επιλέγοντας Διαχείριση Πινάκων Μισθοδοσίας, Report Εργαζομένων, στην οθόνη που εμφανίζεται είναι διαθέσιμα όλα τα πεδία από το βασικό αρχείο εργαζομένων. Βάζοντας τα επιθυμητά κριτήρια, και στις στήλες που θέλουμε να εμφανίζονται στην εκτύπωση, τους αριθμούς 2, 3, 4 κλπ (ανάλογα με την σειρά εμφάνισης που θέλουμε) έχουμε οποιαδήποτε πληροφόρηση έτοιμη για εκτύπωση ή αποστολή στο EXCEL.
Η δημιουργία Κέντρων Κόστους γίνεται από την Διαχείριση Πινάκων Μισθοδοσίας, Κέντρα Κόστους καθώς και η ενημέρωση των λογαριασμών που θα ενημερώνουν. Για τα Τμήματα, Υποκαταστήματα, Ειδικότητες και Εκμεταλλεύσεις ο ορισμός των λογαριασμών γίνεται από την «Γέφυρα με Λογιστική».
Υπάρχει εφαρμογή επανυπολογισμού μιας μισθοδοτικής περιόδου. Από το μενού Μηνιαία Μισθοδοσία, Επανυπολογισμοί Ποσών. Εκεί επιλέγω μήνα πληρωμής και εμφανίζονται οι μισθοδοτικές περίοδοι που πληρώθηκαν τότε (πχ επιλέγοντας μήνα πληρωμής Μάρτιο, θα μου εμφανίσει τη μισθοδοτική περίοδο Μαρτίου και πιθανόν και κάποιες άλλες όπως το Επίδομα Αδείας εάν έχει υπολογιστεί και πληρωθεί κάτι τέτοιο κλπ). Πατώντας το κουμπί Έναρξη Διαδικασίας βλέπουμε όλους τους εργαζόμενους με τα ποσά που είχαν υπολογιστεί παλιότερα και αυτά που προέκυψαν από τον επανυπολογισμό.

PLANO Μισθοδοσία FAQs (Ερωτήσεις Διαχείρησης)

Όχι. Όλα απολύτως τα έντυπα που χρειάζεται ο Μισθοδότης περιλαμβάνονται στις επιλογές της Βασικής Έκδοσης του Προγράμματος. Φυσικά, συνεχώς εμπλουτίζεται το Πρόγραμμα με οτιδήποτε νέο επιβάλλουν οι νόμοι.
Μπορεί να υπάρξει συναλλαγή και αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου πληρωμής με οποιαδήποτε Τράπεζα, αρκεί να την ενεργοποιήσετε μπαίνοντας στην διαχείριση του αντίστοιχου Πίνακα. Φυσικά και μπορούμε να έχουμε ταυτόχρονη συνεργασία με πολλές Τράπεζες, αντιστοιχώντας τες με τους Εργαζόμενους.
Φυσικά και δεν χρειάζεται “log in” και “log” out από το πρόγραμμα κάθε φορά που χρειάζεται να πάμε από έναν πελάτη σε έναν άλλον. Στην Εφαρμογή υπάρχει ο Πίνακας των Πελατών του γραφείου και ο κάθε Εργαζόμενος αντιστοιχείται υποχρεωτικά με κάποιον εργοδότη. Όλες οι εκτυπώσεις και οι αναφορές παράγονται ανά εργοδότη, με δυνατότητα να αποθηκεύονται σε αντίστοιχο φάκελο σε μορφή PDF, ώστε να αποσταλούν με mail για εκτύπωση ή για το Αρχείο του Πελάτη. Αυτό αυξάνει θεαματικά την παραγωγικότητα του Φοροτεχνικού Γραφείου, αφού όλες οι ενέργειες γίνονται με μία κίνηση και αφορούν όλους τους πελάτες του. Επίσης τηρείται και Ημερολόγιο υποχρεώσεων ανά Πελάτη με σκοπό τόσο την προειδοποίηση όσο και την επιβεβαίωση των εργασιών που έχουν γίνει.
Η Ωρομέτρηση του PLANO.NET μπορεί να διαβάσει δεδομένα από οποιαδήποτε πηγή (Data Base, Excel File, ASCII κοκ) Όλη η παραμετροποίηση που αφορά ελέγχους ωρών και τρόπο αμοιβής, γίνεται στο PLANO.NET. Δεν χρειαζόμαστε κανένα άλλο δεδομένο από το σύστημα Access Control παρά μόνο την Ημερήσια Είσοδο – Έξοδο ανά Εργαζόμενο. Ακόμη και οι ελλείψεις κτυπημάτων, διορθώνονται στο PLANO.NET.
Φυσικά. Χωρίς την παραμικρή προετοιμασία όλα τα Κοστολογικά στοιχεία  είναι έτοιμα και μπορούν να εμφανιστούν από το εικονίδιο «Στατιστική» που υπάρχει σε κάθε Πίνακα.
Όλες ανεξαιρέτως οι αναφορές Κόστους, έχουν στην οθόνη την ερώτηση «Σημερινό ή Ιστορικό Status» Έτσι μπορούμε να επιλέξουμε και να δούμε με όποιον τρόπο θέλουμε τα Κοστολογικά στοιχεία.
Σε κάθε Μισθοδοτική Περίοδο που υπολογίζεται Μισθοδοσία, φυλάσσονται και όλα τα εκείνα τα στοιχεία του Εργαζόμενου που συνέθεσαν την Συλλογική του Σύμβαση (Επίπεδο γνώσεων, παιδιά, οικογενειακή κατάσταση κοκ). Έτσι, όταν υπολογιστούν τα Αναδρομικά με βάση τα νέα του δεδομένα, γίνεται νέος υπολογισμός με βάση τα σημερινά στοιχεία, οπότε υπολογίζονται με ακρίβεια οι τυχόν υπάρχουσες διαφορές.  Στο Πρόγραμμα μπορεί να παραμετροποιηθεί μία Λοιπή Αμοιβή που ο Μισθοδότης θα δίνει έναντι των μελλοντικών Αναδρομικών. Τα ποσά που τυχόν δόθηκαν με αυτόν τον Κωδικό, αφαιρούνται από το ποσό του τελικού Υπολογισμού. Επίσης ο Μισθοδότης μπορεί να καθορίσει το πότε θα καταβληθούν να Αναδρομικά, ανεξάρτητα από τον Μήνα Υπολογισμού. Αυτόματα το Πρόγραμμα θα τα φέρει στην Μισθοδοσία, όταν πρέπει.
Υπάρχει δυνατότητα στο πρόγραμμα να οριστεί σε κάθε χρήστη, συγκεκριμένη ομάδα εργαζομένων, ενώ οι υπόλοιποι να μην εμφανίζονται καν. Έτσι σε εταιρία με 500 εργαζόμενους ο χρήστης να διαχειρίζεται μόνο 20. Αυτό ορίζεται στα δικαιώματα των χρηστών και μπορεί να γίνει μόνο από τον Διαχειριστή του συστήματος (Administrator).
Το Πρόγραμμα δίνει πολλούς τρόπους εισαγωγής της Μισθοδοσίας του Μήνα. Υπάρχει δυνατότητα Αυτόματου Υπολογισμού Μισθοδοσίας με τις προτεινόμενες από το πρόγραμμα ημέρες εργασίας του μήνα, Μαζικής καταχώρησης σε διαμορφούμενη μορφή με πεδία που επιλέγει ο ίδιος ο χρήστης και μεταφοράς από περίοδο σε περίοδο, για όλους ή για κάποιους εργαζόμενους της επιλογής μας και με λεπτομερή ανάλυση του τι θέλουμε να μεταφερθεί.
Φυσικά και υπάρχει δυνατότητα Προϋπολογισμού για έναν ή πολλούς Εργαζόμενους, υπαρκτούς ή μελλοντικές Προσλήψεις. Μπορούμε να δημιουργήσουμε όσα Σενάρια θέλουμε κάνοντας παραδοχές για ποσοστά αυξήσεων (καθ’ ομάδα ή μεμονωμένα), προβλεπόμενες Υπερωρίες ή Λοιπές Αμοιβές, μελλοντικές Αποχωρήσεις ή Προσλήψεις κοκ Το Πρόγραμμα λαμβάνει υπ’ όψη όλες τις μελλοντικές Μισθολογικές ωριμάνσεις, τις αναλογίες Δώρων, Αδείας και Επιδόματος Αδείας όσων αποχωρούν, τις προβλεπόμενες Αποζημιώσεις, τις προβλεπόμενες αυξήσεις των Ανώτατων Τεκμαρτών των Ασφαλιστικών Ταμείων κοκ. Το αποτέλεσμα (νέους Μισθούς) του τελικού Σεναρίου μπορούμε να το στείλουμε όταν πρέπει, να ενημερώσει το Αρχείο Εργαζομένων. Επίσης, μαζί με τον κάθε προϋπολογισμό, παράγεται και Report ταμειακών ροών. Ανά πάσα στιγμή μπορούμε να πάρουμε Report απόκλισης του προϋπολογισμού με την πραγματική Μισθοδοσία.
Description Version Date Link
Changelog Προβολή
Οδηγίες Χειρισμού Παροχών σε είδος Προβολή
Οδηγίες δημιουργίας εντύπου Ε11 Προβολή
Οδηγίες δημιουργίας εντύπου Ε11.1 Προβολή
Οδηγίες για Δώρο Χριστουγέννων, Εκκαθάριση Επ. Αδείας, Άνοιγμα χρήσης Προβολή
Οδηγίες χειρισμού μισθωτών μηχανικών από 1/1/2021 Προβολή
Οδηγίες Υπολογισμού Επιδόματος Αδείας Προβολή