Έντυπα Ειδικού Σκοπού

Dataware Software Νέα

Διαθέσιμα είναι πλέον τα νέα “Έντυπα Ειδικού Σκοπού” στο ΕΡΓΑΝΗ (Ε4, Ε4.1, Ε4.2, Ε4.3, Ε4.4). Δημιουργήσαμε ένα χρηστικό οδηγό με το τι αφορά το καθένα, βάσει της σχετικής νομοθεσίας. Μπορείτε να τον κατεβάσετε από το παρακάτω link. https://bit.ly/ERGANI