Τρέχουσες εργασιακές ρυθμίσεις λόγω COVID-19

Dataware Software Νέα

Λόγω των αλλαγών που εξελίσσονται στα εργασιακά αυτή την περίοδο δημιουργήσαμε μια συνοπτική αναφορά στα έως τώρα γνωστά δεδομένα. Αυτά είναι τα εξής:

Αποζημίωση «ειδικού σκοπού» (800 ευρώ) εργαζομένων στις επιχειρήσεις

Ποιοι την δικαιούνται:

  • Εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας που έχει ανασταλεί, σε επιχείρηση που έχει κλείσει κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής.
  • Εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας που έχει ανασταλεί, σε πληττόμενες επιχειρήσεις βάσει κύριου ΚΑΔ.
  • Εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί από 1/3/2020 έως και 20/3/2020, είτε με καταγγελία από τον εργοδότη είτε με οικειοθελή αποχώρηση.

Για να τους χορηγηθεί η αποζημίωση «ειδικού σκοπού» από 1/4/2020, θα συμπληρώσουν ειδική online υπεύθυνη δήλωση στο https://supportemployees.yeka.gr/.

Το μέτρο αφορά και εργαζόμενους μειωμένου ωραρίου ή με εκ περιτροπής εργασία.

Προσοχή. Προϋπόθεση είναι να έχει ήδη συμπληρώσει ο εργοδότης έως 31/3, την δική του σχετική υπεύθυνη δήλωση, όπου δηλώνονται οι παραπάνω εργαζόμενοι και να τους έχει κοινοποιήσει τον αριθμό πρωτοκόλλου που έχει λάβει, γιατί θα πρέπει να τον συμπληρώσουν ώστε να γίνει διασταύρωση.
Η φόρμα για την υπεύθυνη δήλωση εργοδότη στο ΕΡΓΑΝΗ όπου θα δηλωθούν οι παραπάνω εργαζόμενοι, αναμένεται να είναι διαθέσιμη εντός της ημέρας (24/3/2020). Θα τη βρείτε στην επιλογή Ειδικά Έντυπα -> Δηλώσεις Αναστολής Δραστηριότητας Εργοδοτών.

ΑΠΔ

Με τα έως τώρα δεδομένα, στην ΑΠΔ Μαρτίου θα περιλαμβάνονται όλοι οι εργαζόμενοι με το συνήθη μισθό και ασφαλιστικά ημερομίσθια, ανεξαρτήτως των ημερών που πραγματικά παρείχαν εργασία και δικαιούνται μισθό από τον εργοδότη.

ΦΜΥ

Όσον αφορά τον φόρο μισθωτών υπηρεσιών, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία αναφορά. Εκτίμηση μας είναι πως θα παρακρατηθεί και αποδοθεί ο αναλογούν ΜΟΝΟ στις καταβαλλόμενες αμοιβές από τον εργοδότη, καθώς το ποσό των 800 ευρώ είναι αφορολόγητο.

Δώρο Πάσχα

Το Δώρο Πάσχα θα καταβληθεί ολόκληρο από τους εργοδότες. Η προθεσμία καταβολής για επιχειρήσεις που εργάζονται κανονικά, είναι έως την Μεγάλη Τετάρτη 15/4/2020. Εξαίρεση αποτελούν οι επιχειρήσεις που έκλεισαν και αυτές που θεωρούνται πληττόμενες βάσει κύριου ΚΑΔ που τους δίνεται δικαίωμα καταβολής (προαιρετικά) έως και μαζί με το Επίδομα Αδείας τον Ιούλιο.
Χρίζει διευκρίνισης πότε θα δηλωθεί στην ΑΠΔ σε περίπτωση καθυστερημένης καταβολής, μιας και έως σήμερα, το Δώρο Πάσχα δηλώνεται μαζί με τον Μάιο και όχι αργότερα.

Άδεια ειδικού σκοπού

Η άδεια ειδικού σκοπού (3+1) ημέρες βαρύνει κατά δύο ημέρες τον εργοδότη, μια (κανονική άδεια) τον εργαζόμενο και μία το «κράτος».
Στο ΕΡΓΑΝΗ θα υπάρξει νέο έντυπο/φόρμα καταχώρησης Ε11.1 για τη δήλωση της από τους εργοδότες.

Μέχρι σήμερα δεν έχει διευκρινιστεί ο τρόπος που θα καταχωρηθεί στη μισθοδοσία και στα υποβαλλόμενα αρχεία (ΑΠΔ, ΦΜΥ). Από αναφορές για το «πως θα δηλωθεί από τον εργαζόμενο», πιθανολογούμε ότι ο εργοδότης δεν θα καταβάλει μισθό γι αυτές τις μέρες (τη μία από τις τρεις) και θα αποζημιωθεί απευθείας ο εργαζόμενος.

Εκ περιτροπής εργασία/μειωμένη απασχόληση

Δίνεται δυνατότητα στον εργοδότη για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες:

Α) να θέσει σε εκ περιτροπής εργασία το προσωπικό, με εργασία δύο εβδομάδων το μήνα και ανάλογη μείωση αποδοχών.

Β) να να επιβάλλει μονομερώς το μέτρο της μερικής απασχόλησης με ανάλογη μείωση των αποδοχών τους.

Επίσης δίνεται η δυνατότητα μονομερώς, μεταφοράς εργαζομένων μεταξύ εταιριών του ομίλου, με διατήρηση της τρέχουσας εργασιακής κατάστασης του.

Εν αναμονή διευκρινίσεων και εξελίξεων.