EXELIXIS SOFTWARE


EXELIXIS SOFTWARE


H Exelixis Software ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2012 από έμπειρα στελέχη στον τομέα της τεχνολογίας λογισμικού. Εφοδιασμένη με τη μακροχρόνια εμπειρία σε συμβουλευτικές υπηρεσίες και στην υποστήριξη, εντόπισε την ανάγκη για ανάπτυξη μιας πλατφόρμας εμπορικών εφαρμογών (Line Of Business).

Ιστοσελίδα EXELIXIS SOFTWARE

H Exelixis Software ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2012 από έμπειρα στελέχη στον τομέα της τεχνολογίας λογισμικού. Εφοδιασμένη με τη μακροχρόνια εμπειρία σε συμβουλευτικές υπηρεσίες και στην υποστήριξη, εντόπισε την ανάγκη για ανάπτυξη μιας πλατφόρμας εμπορικών εφαρμογών (Line Of Business) που θα ικανοποιούσε την πολυπλοκότητα που απαντάται στις οικονομικές διαδικασίες της σύγχρονης ελληνικής επιχείρησης. Ταυτόχρονα, η Exelixis Software έχει ως στόχο τη διατήρηση κόστους ανάπτυξης και συντήρησης σε χαμηλά επίπεδα χωρίς να τίθενται όρια στη λειτουργικότητα ή στην τεχνολογία. Η ομάδα της Exelixis Software ανέπτυξε και εξελίσσει την εφαρμογή που οραματίστηκε για όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, με γνώμονα τη συνεχή ικανοποίηση των πελατών της και την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεών τους.

Η εφαρμογή ονομάζεται Smart LOB Application και είναι ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα το οποίο, χάρη στη δυνατότητα παραμετροποίησης που διαθέτει, αποτελεί μία δυναμική, σύγχρονη, και αξιόπιστη λύση για τις μηχανογραφικές ανάγκες κάθε επιχείρησης παρέχοντας πληθώρα πρωτοποριακών δυνατοτήτων: CMS, WMS, CRM, HRM, RETAIL, Παραγωγή, Scada, Document Management, Διαχείριση Έργου κτλ. Το Smart LOB Application αναπτύσσεται σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές εργαλείων ανάπτυξης παγκοσμίως (Microsoft, Dev Express, ActiveDB, Resco, Syncfusion).  Έχει αναπτυχθεί με Visual Studio 2013, σε .NET Framework 4.5.1, έχει βελτιστοποιηθεί για περιβάλλον Windows 8, Windows Azure και χρησιμοποιεί ως σύστημα βάσης δεδομένων SQL Server 2014. Επιπλέον διαθέτει ένα εύκολο και πλήρως παραμετρικό γραφικό περιβάλλον, ακόμα και σε επίπεδο γλώσσας της εφαρμογής, γεγονός που το καθιστά πολύ οικείο και φιλικό προς το χρήστη.

Ιστοσελίδα EXELIXIS SOFTWARE