PlanoNET Μισθοδοσία Version 6.0.3


Εργαζόμενοι. Προστέθηκε κουμπί στη «Διαχείριση εργαζομένων» για τον υπολογισμό των ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες Απασχόλησης).
Για προγενέστερες μισθοδοσίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με την
SoftDataware.


Συμβάσεις εργασίας. Στην εκτύπωση συμβάσεων για πολλούς εργαζόμενους, δόθηκε δυνατότητα ταξινόμησης βάσει των φίλτρων (πχ κατά επώνυμο, όνομα κλπ).

 

Τραπεζική πληρωμή. Δόθηκε δυνατότητα πληρωμής προκαταβολής σε δύο τράπεζες με ποσόστωση.


PlanoNET Μισθοδοσία Version 6.0.2

 

Έγιναν οι απαραίτητες αλλαγές στα ποσοστά παράνομης υπερωρίας (2,20) και Απλής ώρας (1,12).

Αρχείο ΤΕΑΕΑΠΑΕ. Έγινε βελτίωση στη δημιουργία του αρχείου και στο πλαφόν νέων.

 

Αρχείο ΤΕΑΥΦΕ και ΤΑΥΦΕ. Έγινε βελτίωση για εργαζόμενους με πρακτική που ασφαλίζονται στο 50% των μικτών.


PlanoNET Μισθοδοσία Version 6.0.1

 

Έγιναν οι απαραίτητες αλλαγές και προσθήκες για την υποβολή της ΑΠΔ Δώρου Πάσχα, που αφορά το διάστημα αναστολής βάσει του ΕΦΚΑ - Γενικό έγγραφο Α.Π.200763 - 1/6/2021 ΕΦΚΑ

Οδηγίες υπολογισμού για την περίοδο «Δώρο Πάσχα Αναστολή»

PlanoNET Μισθοδοσία Version 6.0.0

ΕΦΚΑ - Δημιουργία νέων Κωδικών Ειδικοτήτων βάσει του γενικού εγγράφου 97777/Σ.31521/18-03-21

Bugfixes

Οδηγίες υπολογισμού Δώρου Πάσχα.


PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.9.9

 

Ασφαλιστικά ταμεία. Αφαίρεση ανενεργών ταμείων βάσει της Εγκυκλίου 9 του ΕΦΚΑ.

ΑΠΔ. Στην οθόνη «διορθώσεων/διαγραφών» εμφανίσαμε την ειδική περίπτωση ασφάλισης (Πεδίο 31).
Στην επιλογή του τύπου της ΑΠΔ υπάρχουν πλέον σαν επιλογές η «Κανονική» και «Συμπληρωματική» μόνο που βρίσκονται σήμερα σε ισχύ.
Εάν δεν έχει πατηθεί το κουμπί για τη δημιουργία αρχείου
CSL01, δεν είναι ενεργό το κουμπί ηλεκτρονικής αποστολής ώστε να μην «ανεβαίνει» λάθος αρχείο προηγούμενου μήνα.

Τύποι αδειών.  Για την Αναστολή εργασίας ενημερώσαμε το πεδίο «Μειώνει τα δώρα» ώστε να υπολογιστεί σωστά το τμήμα του Δώρου Πάσχα που πρέπει να πληρώσει ο εργοδότης.

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.9.8

ΑΠΔ Προσθήκη νέων Τύπων Αποδοχών για το μέρος του Δώρου Χριστουγέννων που αφορά την Αναστολή (Γενικό έγγραφο Α.Π.53270 - 11/2/2021 ΕΦΚΑ)

ΑΠΔ Χειρισμός νέων ΚΑΔ-ΟΣΥΚ-ΠΚ μισθωτών μηχανικών για αμοιβές πέραν των τακτικών (πχ ασθένεια,
bonus κλπ.)

Ενημέρωση των ασφαλιστικών ταμείων με τα νέα πακέτα κάλυψης των μισθωτών μηχανικών ιδιωτικού τομέα (Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 8 – 28/1/2021)

Ενημέρωση των ταμείων και πακέτων κάλυψης βάσει της Εγκυκλίου 9 του ΕΦΚΑ.

Ενημέρωση πίνακα ΚΑΔ με τις τελευταίες τιμές.

Ενημέρωση πίνακα ειδικοτήτων (ΟΣΥΚ) με τις τελευταίες τιμές.

 

Ενημέρωση πίνακα ΚΑΔ-ΟΣΥΚ-Πακέτων κάλυψης με τις τελευταίες τιμές.

Ενημέρωση για την περίοδο Αποζημίωσης αδείας με κρατήσεις με προσαυξήσεις από λοιπές αμοιβές και υπερωρίες

Bugfix στο φόρο αμοιβών μελών ΔΣ.

Bugfix στην εκτύπωση «Πρόχειρη αναλυτική εμφάνιση ΑΠΔ». σε κάποιες περιπτώσεις εμφανίζονταν διπλές κρατήσεις σε μια ομάδα ταμείου.

Οδηγίες για τον χειρισμό των μηχανικών από 1/1/2021 μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ: Οδηγίες_Μηχανικοί_2021

Οδηγίες για τη δημιουργία της ΑΠΔ «Δώρου Χριστουγέννων Αναστολή» μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ: Οδηγίες_ΔX_Αναστολή


PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.9.7

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών βασικών ταμείων για το έτος 2021.
ΠΡΟΣΟΧΗ. Λόγω μη διευκρίνισης του ΕΦΚΑ για το αν ισχύουν οι μειώσεις και για τους μειωμένου ωραρίου/εκ περιτροπής, ενημερώνουμε το πρόγραμμα αλλά ενδέχεται τελικά να μην εφαρμοστεί σε αυτούς. Σε τέτοια περίπτωση θα λάβετε νέο
update και εύκολα με έναν αυτόματο επανυπολογισμό θα διορθωθεί η μισθοδοσία.

Συλλογικές συμβάσεις v3.4.2


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΝΤΟΠΟΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝ 89/67 (11610)

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ (11990)

ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ι: ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ κλπ. (12800)

ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΙ: ΚΑΦΕΝΕΙΑ, ΜΠΑΡ κλπ. (13900)
ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (16260)


Συλλογικές συμβάσεις v3.4.1


ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.9.6

ΑΠΔ Δικηγόρων Υγειονομικών Μηχανικών. Κατά την δημιουργία της ΑΠΔ για δώρα και επίδομα αδείας, αλλάζουν αυτόματα οι ΚΑΔ ΟΣΥ ΠΚ χωρίς να χρειάζεται επέμβαση από το χρήστη βάσει των εγκυκλίων 47, 48 του ΕΦΚΑ.

 

Τύποι αποδοχών ΔΟΥ. Τροποποιήθηκαν οι τύποι αποδοχών ΔΟΥ για το 2021 σύμφωνα με τη νέα απόφαση Α 1261/2020 της ΑΑΔΕ.

 

Εισφορά αλληλεγγύης. Καταργήθηκε ο υπολογισμός εισφοράς αλληλεγγύης για το 2021.

 

Ασφαλιστικά ταμεία εργαζομένων. Κατά το άνοιγμα χρήσης του 2021 διαγράφονται τα ανενεργά καθώς και όσα ταμεία έχουν λήξει από την καρτέλα του εργαζόμενου.

Δώρο Χριστουγέννων (Αναστολή). Δημιουργείται αυτόματα η σχετική μισθοδοτική περίοδος για χρήση σε περίπτωση που ζητηθεί κάτι ανάλογο με το Δώρο Πάσχα.

Η μείωση στα ποσοστά των κύριων ασφαλιστικών ταμείων από 1/1/2021 θα ακολουθήσει νέο
update καθώς αναμένουμε διευκρινίσεις.

Από τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε οδηγίες για το άνοιγμα χρήσης 2021, υπολογισμό Δώρου Χριστουγέννων, Εκκαθάριση επιδόματος αδείας.

Καταχωρήσεις Δεκεμβρίου


PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.9.5

ΑΠΔ. Υλοποιήθηκαν οι αλλαγές σύμφωνα με την Εγκύκλιο 49 «Πρόγραμμα επιδότησης 100.000 νέων θέσεων εργασίας - Προσδιορισμός ασφαλιστικών εισφορών -Απεικόνιση της ασφάλισης».

Για την ένταξη του εργαζόμενου στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, δηλώνουμε ως
Ποσοστό επιδότησης εργοδοτικής εισφοράς, 100.
Επιδότηση εργοδοτικής εισφοράς, Στη συνολική εισφορά.
Πρόγραμμα ΟΑΕΔ επιλέγουμε το «12 - 100.000 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ».ΑΠΔ. Bugfix στην «Πρόχειρη αναλυτική Εμφάνιση/Εκτύπωση».


PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.9.4

ΑΠΔ. Υλοποιήθηκαν οι αλλαγές για Μηχανικούς – Υγειονομικούς – Δικηγόρους καθώς και ο τριψήφιος Τύπος Αποδοχών. 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.9.3

ΕΦΚΑ Μηχανικοί – Υγειονομικοί – Δικηγόροι  (Εγκύκλιος 47/2020, Εγκύκλιος 48/2020). Ενημερώθηκε το πρόγραμμα με τα νέα ΚΑΔ, ΟΣΥΚ, Πακέτα κάλυψης, και τους συνδυασμούς τους.
Θα ακολουθήσει ενημέρωση (
update) με την διαχείριση/ενοποίηση των κλάδων στην ΑΠΔ βάσει των παραπάνω εγκυκλίων καθώς και η αυτόματη πρόταση πακέτου κάλυψης.

Κατεβάστε τις Οδηγίες για τους νέους Κλάδους

ΑΠΔ. Ενημερώθηκαν οι κωδικοί των Τύπων Αποδοχών ΙΚΑ σε τριψήφιο.

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.9.2

ΕΡΓΑΝΗ 2. Υλοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες αλλαγές για συμβατότητα με τη νέα μορφή του ιστότοπου.


PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.9.1

Update. Έγινε τροποποίηση ώστε να μην χρειάζεται δικαιώματα administrator για να «τρέξει».


Αυτόματη υποβολή ΑΠΔ.
Ενημέρωση του link στη νέα διεύθυνση υποβολής.


Εργαζόμενοι. Σε νέο εργαζόμενο το πρόγραμμα προτείνει το σωστό πακέτο κάλυψης ανάλογα με το αν είναι πλήρους ή μειωμένου ωραρίου.

 

Αποδείξεις πληρωμής. Στον τίτλο του αρχείου sendmail.txt που βγαίνει μετά την επιτυχή αποστολή των αποδείξεων με email, προστέθηκε ημερομηνία και ώρα, ώστε να μην γίνεται επικάλυψη (overwrite) και να γνωρίζει ο χρήστης πότε τα έστειλε και να έχει πλήρες ιστορικό.
Τα αρχεία αυτά βρίσκονται στη διαδρομή «C:\Program Files (x86)\Dataware\PlanoM\DWTemp».

 

Εργαζόμενοι, Δοκιμές Εκκαθάρισης. Έγινε βελτίωση ώστε να λαμβάνουν υπ’ όψιν μόνο το ενεργό ταμείο της τρέχουσας ημερομηνίας.

 

XML Δώρου για το διάστημα αναστολής. Έγινε βελτίωση για γκρουπ εταιριών και λογιστικό γραφείο, ώστε να παίρνει τα στοιχεία υπευθύνου από τον «Εργοδότη».

Επιδότηση Εργατικής Εισφοράς υπαλλήλων. Έγινε βελτίωση ώστε να μην υπολογίζεται μόνο αν ο εργαζόμενος έχει αδικαιολόγητη απουσία στο ημερολόγιο, ενώ στην αναστολή υπολογίζεται κανονικά.

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.9.0

Ενημέρωση με τα νέα πακέτα κάλυψης του ΕΦΚΑ (Εγκύκλιος 31/8-7-2020)
Ενημέρωση Ασφαλιστικών ταμείων.
Ενημέρωση εργαζομένων
.

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.8.9

Ηλεκτρονικό αρχείο xml για την επιστροφή του κόστους Δώρου Πάσχα
που αφορά την περίοδο αναστολής.

Οδηγίες δημιουργίας και υποβολής.


PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.8.8

Μείωση εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία εργατών από 1/6/2020, ν.4670/2020 (ΦΕΚ Α' 43/28.02.2020).
Προστέθηκαν νέα ταμεία με μειωμένες εισφορές για τους εργάτες πλήρους ωραρίου. Η αλλαγή στους εργαζόμενους θα γίνει αυτόματα από το πρόγραμμα θέτοντας λήξη για το παλιό ταμείο τον Μάιο και ενεργό τον νέο (μειωμένο) ταμείο από τον Ιούνιο. Έτσι δεν επηρεάζονται οι προηγούμενες μισθοδοσίες αν χρειαστεί να επέμβετε.
Προσοχή
 σε νέο εργαζόμενο να επιλέγετε το σωστό ταμείο από τα προτεινόμενα.

Νέα μισθοδοτική περίοδος Δώρου Πάσχα. Δημιουργήσαμε αυτόματα μια νέα μισθοδοτική περίοδο «Δώρο Πάσχα (Αναστολή)», όπου θα υπολογίσετε το ποσό του Δώρου που αναλογεί στην περίοδο αναστολής εργασίας.
Οδηγίες υπολογισμού.

ΑΠΔ Δώρου Πάσχα. Έγιναν οι απαραίτητες αλλαγές για τη δημιουργία ξεχωριστών εγγραφών στο Δώρο, που αφορά την περίοδο αναστολής εργασίας.

Ηλεκτρονικό αρχείο ΦΜΥ. Έγινε βελτίωση γιατί άλλαξε η οθόνη login του gsis.gr.


PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.8.7

Μείωση εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία από 1/6/2020, ν.4670/2020 (ΦΕΚ Α' 43/28.02.2020).
Προστέθηκαν νέα ταμεία με μειωμένες εισφορές για εργαζόμενους πλήρους ωραρίου. Η αλλαγή στους εργαζόμενους θα γίνει αυτόματα από το πρόγραμμα θέτοντας λήξη για το παλιό ταμείο τον Μάιο και ενεργό τον νέο (μειωμένο) ταμείο από τον Ιούνιο. Έτσι δεν επηρεάζονται οι προηγούμενες μισθοδοσίες αν χρειαστεί να επέμβετε.
Προσοχή σε νέο εργαζόμενο να επιλέγετε το σωστό ταμείο από τα προτεινόμενα.

Άδεια ειδικού σκοπού Ε11.1. Στην οθόνη του ημερολογίου προστέθηκε νέο κουμπί για την εξαγωγή του σχετικού xml αρχείου. Από τον σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε τις οδηγίες δημιουργίας και αποστολής του αρχείου.
Οδηγίες Ε11.1


PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.8.6

Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ). Βελτιώσεις σε εξεζητημένες περιπτώσεις και σε ταχύτητα.

Εργαλείο διαχείρισης συλλογικών συμβάσεων.
Bugfix.


PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.8.5

Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) βάσει της ΑΠ 89992 - 6/5/2020 του ΕΦΚΑ.

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.8.4

Ένταξη των κλάδων του ΤΑΠ-ΟΤΕ στον ΕΦΚΑ βάσει της Εγκυκλίου 11


Συλλογικές συμβάσεις v3.4.0


 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.8.3

Νέα κλίμακα φορολογίας για το 2020 (άρθρο 6 του νόμου 4646/2019).

 

Βελτίωση στον υπολογισμό του ωρομισθίου/μισθού των εκπαιδευτικών.

Βελτίωση στη βεβαίωση εργοδότη για εργαζόμενο που έχει αποχωρήσει το προηγούμενο έτος.

Στη μισθοδοτική κατάσταση άλλαξε ο τίτλος «Αμοιβές από υπερωρίες» σε «Αμοιβές από ώρες»


PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.8.2

Αυτόματη ηλεκτρονική αποστολή αρχείου προσωρινής ΦΜΥ. Υλοποιήθηκε η αυτόματη αποστολή.


Προσωρινή ΦΜΥ. Δεν επιτρέπονται πλέον αρνητικά ποσά φόρου στη μισθοδοσία λόγω περιορισμού στο ηλεκτρονικό αρχείο.

 

Επιδότηση εργοδότη (6,66) για εργαζόμενο κάτω των 25 ετών. Βελτιστοποίηση για bonus που αφορούν προηγούμενο διάστημα.

Βελτιστοποίηση του πλαφόν στο μισθό αποζημίωσης σύμφωνα με το τελευταίο  βασικό μισθό ανειδίκευτου εργάτη (Νόμος 3198_1955, άρθρο 5).

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.8.1

Βελτιστοποίηση στο αρχείο της ΑΠΔ όταν υπάρχει επιδότηση για τους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών και υπάρχουν αμοιβές εκτός των τακτικών.


PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.8.0

Βελτιώσεις στα Ασφαλιστικά ταμεία με κατώτατο πλαφόν.
Βελτιώσεις στις ηλεκτρονικές υποβολές.

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.7.9

 

Ασφαλιστικές κρατήσεις. Αλλαγή στα ποσοστά των ταμείων που περιλαμβάνουν επικουρική ασφάλιση βάσει της  παραγράφου 1 του άρθρου 97 «Εισφορές επικουρικής ασφάλισης» του ν.4387/2016

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.7.8


Ασφάλιση μελών/εταίρων και διαχειριστών ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ. Υλοποιήθηκαν οι απαραίτητες αλλαγές και προσθήκες βάσει της Εγκυκλίου Αρ. 21 (22/4/2019) του ΕΦΚΑ.

Ηλεκτρονικό αρχείο εισφορών ΤΕΑΥΦΕ. Έγινε βελτίωση στη δημιουργία του αρχείου για λογιστικά γραφεία και γκρουπ εταιριών.


Προκαταβολές. Έγινε αλλαγή στην πρόταση του προγράμματος για εργαζόμενους που αποχωρούν μέσα στον τρέχοντα μήνα.

ΑΠΔ. Έγινε βελτίωση για μήνες που περιλαμβάνουν πολλαπλούς τύπους αποδοχών ΙΚΑ και αφορούν ίδια ή διαφορετικά ημερολογιακά διαστήματα.

Καταστάσεις επιθεώρησης. Αν ο χρήστης δεν επιλέξει τον αυτόματο υπολογισμό μισθού βάσει ωρομισθίου, για τους εργάτες ο μισθός που δηλώνεται υπολογίζεται ως ημερομίσθιο επί 26.

Κέντρα κόστους. Έγινε βελτίωση στην κατανομή για περιόδους πέραν των δώδεκα μηνών (Δώρα, Επιδόματα)

Ηλεκτρονικό αρχείο ΦΜΥ. Έγινε αλλαγή για εργαζόμενους αλλοδαπούς βάσει των οδηγιών της ΑΑΔΕ σελίδα 8 παράγραφος 3. Δεν συμπληρώνονται τα πεδία «Αλλοδαπός», «Χώρα» και «Συντελεστής Φορολόγησης» για αμοιβές από μισθωτές υπηρεσίες.


PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.7.7


Ασφάλιση Αμειβόμενων με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών - Τίτλοι Κτήσης. Υλοποιήθηκαν οι απαραίτητες αλλαγές και προσθήκες βάσει των εγκυκλίων Δ.ΕΙΣΦ.Μ./112/395890/28-03-2019 και ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14 - 27/03/2019 του ΕΦΚΑ. Αναλυτικές οδηγίες για τον χειρισμό μπορείτε να βρείτε στο web site μας και συγκεκριμμένα εδώ: Οδηγίες Χειρισμού νέων κλάδων ΕΦΚΑ.
Προτείνουμε να κρατήσετε τον σύνδεσμο σαν bookmark για μελλοντική αναφορά.

 

Επιδότηση Εργατικής εισφοράς.  Το ποσό επιδότησης είναι πλέον με τρία δεκαδικά για τον ακριβέστερο υπολογισμό και την αποφυγή ασυμφωνίας κατά την υποβολή της ΑΠΔ.

 

Ε8 Αναγγελία υπερωριών. Προστέθηκε στην ανάλογη οθόνη της εφαρμογής, νέα επιλογή για καταχώρηση επιπλέον ωρών, πέραν του ωραρίου. Με αυτή την επιλογή το πρόγραμμα ορίζει αυτόματα σαν ώρα έναρξης υπερωρίας την λήξη του ωραρίου του εργαζόμενου (πχ για ωράριο 09:00-17:00, έναρξη θεωρείται η 17:00) και λήξη ανάλογα με το χρόνο που ορίζει ο χρήστης.
PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.7.6

 

Ηλεκτρονικό αρχείο προσωρινής ΦΜΥ. Δόθηκε η δυνατότητα δημιουργίας ηλεκτρονικού αρχείου (JL10) για την μηνιαία απόδοση ΦΜΥ.
Το μενού «Εκτυπώσεις, Προσωρινή ΦΜΥ» μετονομάστηκε σε «Εκτυπώσεις, Ηλεκτρονικό αρχείο ΦΜΥ».Στην οθόνη που εμφανίζεται έχουμε την
διαδρομή εξαγωγής του αρχείου η οποία μπορεί να αλλάξει από το κουμπί που βρίσκεται δεξιά.

Προσοχή. Αν εμφανιστεί μύνημα λάθους «Access to the pathκλπ» σημαίνει πως δεν έχετε δικαίωμα να γράψετε στη συγκεκριμμένη διαδρομή (path). Επιλέξτε κάποια άλλη διαδρομή και επαναλάβετε τη διαδικασία.
 
Στη συνέχεια πατώντας το γρανάζι εμφανίζονται τα φίλτρα για να επιλέξουμε εργαζόμενους ή πατάμε αποδοχή για να συμπεριληφθούν όλοι.

Η επόμενη οθόνη είναι η επιλογή μήνα πληρωμής.
Υπάρχει δυνατότητα να επιλέξουμε και μεμονωμένες μισθοδοτικές περιόδους για περιπτώσεις συμπληρωματικής δήλωσης (εργαζόμενοι ή μισθοδοσίες) που δεν περιληφθηκαν στο αρχικό αρχείο).

Μετά την επιλογή μήνα, δημιουργείται το αρχείο στην προκαθορισμένη διαδρομή και εμφανίζεται οθόνη με τα περιεχόμενα του αναλυτικά, με δυνατότητα εξαγωγής σε Excel.

 

 

Εργαζόμενος. Στην οθόνη «Στοιχεία ΥΕΚΑ» προστέθηκε νέο TAB (υπο-οθόνη) για τα «Στοιχεία TAXIS».
Αν ο εργαζόμενος έχει δηλώσει πχ άλλο όνομα στην εφορία από ότι στον ΕΦΚΑ, το συμπληρώνουμε εκεί για να περιλαμβάνεται αυτό στο ηλεκτρονικό αρχείο ΦΜΥ και να μην μας βγάζει ασυμφωνία.
Στην ίδια οθόνη μεταφέρθηκαν και ο ΚΑΔ Taxis και OSYK Taxis.


 

Εργαζόμενος. Στην οθόνη «Στοιχεία ΥΕΚΑ – Στοιχεία αλλοδαπού» προστέθηκε η χώρα φορολογικής κατοικίας που απαιτείται στο ηλεκτρονικό αρχείο ΦΜΥ.Υποβολές – ΤΕΑΥΦΕ. Άλλαξε το λεκτικό από ΤΕΑΙΤ σε ΤΕΑΥΦΕ όπου χρειαζόταν.

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.7.5


Επιδότηση εργοδοτικών εισφορών σε εργαζόμενους κάτω των 25 ετών. Προστέθηκε επιλογή στα ασφαλιστικά ταμεία των εργαζόμενων, για επιδότηση εργοδότη επί του ποσού που γίνονται κρατήσεις. Καταχωρούμε ως ποσοστό επιδότησης 6,67 και στο drop down μενού επιλέγουμε «Στον συνολικό μισθό» όπως φαίνεται στην εικόνα.

 Ημερολόγιο Αδειών.
Δόθηκε η δυνατότητα χαρακτηρισμού ως αδικαιολόγητη απουσία, εξαμηνιαία άδεια μητρότητας, ασθένεια χωρίς αποδοχές, ακόμα και στις μέρες που ο εργαζόμενος δεν εργάζεται, για σωστότερο υπολογισμό δώρων και επιδόματος αδείας.

Ασφαλιστικά ταμεία. Ενημερώθηκαν τα ποσοστά των πακέτων κάλυψης 050 και 060 (ΟΓΑ) από 1/1/2019.

 

Περιοδική δήλωση ΦΜΥ  Έγινε βελτίωση στο πρόγραμμα αυτόματης αποστολής.

Καταχώρηση σε διαμορφούμενη οθόνη. Έγινε βελτίωση για τις περιπτώσεις που εμφανίζονταν μήνυμα λάθους.

 

Συλλογικές συμβάσεις v3.3.9


Προσοχή.
α)
Οι ειδικότητες κάτω των 25 ετών καταργήθηκαν. Θα πρέπει για τους συγκεκριμένους εργαζόμενους να αλλάξετε πρώτα την ειδικότητα σύμβασης.
Στη συνέχεια η διαδικασία ενημέρωσης γίνεται μαζικά από το μενού «Μισθοδοσία, έλεγχος μισθών με ΣΣΕ».

β) Για την υποβολή τροποποιητικών πινάκων Ε4 έχει δοθεί παράταση έως 28/2/2019.


PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.7.4


Βεβαιώσεις αποδοχών 2018. Άνοιξε η επιλογή στο μενού για την δημιουργία του ηλεκτρονικού αρχείου (JL10) βεβαιώσεων και την παραγωγή των εκτυπώσεων.

Βεβαιώσεις αποδοχών 2018. Έγινε προσθήκη και ενημέρωση στους τύπους αποδοχών ΔOY σύμφωνα με τις τελευταίες αλλαγές.
Προσοχή στον κωδικό 55 όπου από «Αμοιβές μελών ΔΣ με ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία μικρότερο του 3% (δηλώνονται οι ακαθάριστες αμοιβές πριν την αφαίρεση τυχόν καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών  έγινε «Αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας ΟΑΕΔ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΓΕΝΕ». Όλες οι αμοιβές μελών ΔΣ πλέον καταχωρούνται με τον κωδικό 05.

 

Πλαφόν Ασφαλιστικών Ταμείων. Έγινε αλλαγή στα πλαφόν από ανώτερο 5860,80 σε 6500,00 και κατώτερο από 586,08 σε 650,00 σε όποια ταμεία υπήρχε περιορισμός.


Συλλογικές συμβάσεις v3.3.8

 


Συλλογικές συμβάσεις v3.3.7

 

 

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.7.3

 

Ε8 Αναγγελία υπερωριών. Προστέθηκε δυνατότητα δημιουργίας του ηλεκτρονικού αρχείου (xml) για την αναγγελία υπερωριών στο ΥΕΚΑ.
Οδηγίες χειρισμού.

 

ΚΑΔ και Ειδικότητες TAXIS. Προστέθηκαν σε όλα τα σχετικά σημεία οι πίνακες με τους «Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριοτήτων» και Ειδικοτήτων του Taxis. Είναι οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται στο ΥΕΚΑ και στο TAXIS και είναι διαφορετικοί από αυτούς της ΑΠΔ που βρίσκονται στους «Βοηθητικούς πίνακες» του προγράμματος.

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.7.2

 

Αποδείξεις πληρωμής. Προστέθηκε δυνατότητα εκτύπωσης των σημειώσεων της μισθοδοτικής περιόδου (Χειροκίνητη καταχώρηση, Λοιπά στοιχεία, Σημειώσεις).

Ηλεκτρονική αποστολή Προσωρινής ΦΜΥ. Επιμέρους αλλαγές και διορθώσεις.

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.7.1

 

Υποβολές ΥΕΚΑ. Προστέθηκε η επιλογή «Δελτίο Αιτούντος Άσυλο» στο «Ταυτότητα ή Διαβατήριο» της οθόνης του εργαζόμενου.

 

Οικειοθελής αποχώρηση ΥΕΚΑ. Το πεδίο «Επιδόθηκε με εξώδικη Δήλωση» στην οθόνη του ΥΕΚΑ, παίρνει σαν προεπιλογή το «Όχι». Θα επιλέγετε «Ναι» μόνο σε αντίθετη περίπτωση.

 

Ασφαλιστικά ταμεία. Προστέθηκαν ο ΚΑΔ 8005, τα πακέτα κάλυψης (4211, 4212, 4213, 4214) , ΟΣΥΚ (332095, 332096, 332097, 332098)  και τα ανάλογα ταμεία για περιπτώσεις μαθητείας.

 

Ασφαλιστικά ταμεία. Για ταμεία που οι κρατήσεις δεν υπολογίζονται βάσει ποσοστού αλλά είναι ποσό, προστέθηκε επιλογή ώστε το ποσό να υπολογίζεται αναλογικά βάσει των ημερών εργασίας (25). Η επιλογή βάσει ημερολογιακών ημερών που υπήρχε, παραμένει ως ξεχωριστή επιλογή. Εννοείται πως μια από τις δύο παραπάνω επιλογές μπορέι να είναι ενεργή.

 

Μενού της Εφαρμογής. Έγινε βελτιστοποίηση του μενού αφαιρώντας παλιές εγγραφές που δεν ισχύουν πλέον.

 

Ηλεκτρονική αποστολή Προσωρινής ΦΜΥ. Μετά την συλλογή ποσών (γρανάζι) επιλέγουμε δίμηνο, μήνα και πατάμε το κουμπί ηλεκτρονικής υποβολής. Το πρόγραμμα θα κάνει τις απαραίτητες λειτουργίες για την συμπλήρωση της σχετικής οθόνης της ΑΑΔΕ.
Προσοχή. Θα πρέπει να συμπληρώσετε στο πρόγραμμα τους κωδικούς εισόδου του λογιστή στα «Στοιχεία Εταιρίας -> Στοιχεία ΥΕΚΑ» και αντίστοιχα στους «Εργοδότες -> Στοιχεία ΥΕΚΑ» αν πρόκειται για γκρουπ εταιριών.
Επίσης το πρόγραμμα συμπληρώνει και τις Αμοιβές Μελών ΔΣ. Επιβεβαιώστε τα ποσά Χαρτοσήμου και ΟΓΑ που υπολογίζονται αυτόματα με αυτά που έχετε υπολογίσει στο πρόγραμμα.

 

Εύρεση AMKA. Δίπλα στο πεδίο του ΑΜΚΑ στον εργαζόμενο, προστέθηκε κουμπί που πατώντας το, γίνεται αναζήτηση στο «Έχω ΑΜΚΑ».

 

Συλλογικές συμβάσεις v3.3.6

 

·        ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2018

·       ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

 

Συλλογικές συμβάσεις v3.3.5

 

·        ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ  (11450)

·        ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (11460)

·        ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΕΡΙΕΛΙΓΚΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (11620)

·        ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (16200)

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.7.0

 

Βεβαιώσεις αποδοχών. Άλλαξαν κάποιες περιγραφές στους τύπους αποδοχών ΔΟΥ (δεν επηρεάζουν την κωδικοποίηση ή το αρχείο) και προστέθηκαν δύο νέοι.
«Αμοιβές από φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (περ. θ παρ. 3 αρ. 12 ν 4172/2013)», «Κοινωνικό Μέρισμα».

 

Προσωρινή ΦΜΥ. Άνοιξε η αυτόματη ηλεκτρονική υποβολή Προσωρινής ΦΜΥ (μόνο για ατομικές επιχειρήσεις).


Κέντρα Κόστους. Βελτίωση στον αναλογικό υπολογισμό σε επιδόματα/ bonus προηγουμένων ετών.

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.6.9

 

Ηλεκτρονικό αρχείο εισφορών ΤΕΑΥΕΤ. Ενημερώθηκε βάσει των τελευταίων προδιαγραφών. Δημιουργήθηκε οθόνη με τα σύνολα του αρχείου.

 

Κέντρα Κόστους. Για μισθοδοτικές περιόδους πέραν των δώδεκα μηνών (δώρα, επιδόματα, bonus κλπ) η κατανομή υπολογίζεται αναλογικά, βάσει των κέντρων κόστους που δούλεψε ο εργαζόμενος, στο διάστημα που αφορά την κάθε περίοδο (πχ για το Δώρο Πάσχα από Ιανουάριο μέχρι Απρίλιο).

 

Αποδείξεις Πληρωμής. Έγινε βελτίωση για τις περιπτώσεις που έχουμε εξόφληση με πολλαπλές τραπεζικές πληρωμές. Επίσης το υπόλοιπο ημερών αδείας (αν έχει επιλεγεί να εμφανίζεται), αφορά τις ημερολογιακές μέρες που δικαιούται ο εργαζόμενος μέχρι τέλος του έτους με ημερομηνία υπολογισμού την ημέρα εκτύπωσης της απόδειξης.

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.6.8

 

Εισφορές ΟΓΑ. Αύξηση στις εισφορές μισθωτών ΟΓΑ από 1/1/2018 βάσει της εγκυκλίου 5 του ΕΦΚΑ  (8/2/2017) στα πακέτα κάλυψης 050 & 060.

 

Βεβαιώσεις αποδοχών. Άνοιξε η επιλογή «Βεβαιώσεις αποδοχώ 2014-2017» στο πρόγραμμα με τις έως τώρα γνωστές προδιαγραφές.

 

Ηλεκτρονικό αρχείο εισφορών ΤΕΑΥΕΤ. Ενημερώθηκε βάσει των τελευταίων προδιαγραφών (v.1.11).

 

Αμοιβές μέλων ΔΣ. Ενημερώθηκε το ταμείο με πακέτο κάλυψης 071 για το 2018.

 

Συλλογικές συμβάσεις v3.3.4

 

·        ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ (10190)

·        ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΑΜΙΣΘΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (11280)

·        ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (11470)

·        ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ Ν. ΡΟΔΟΥ (11480)

·        ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (11570)

·        ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΕΡΙΕΛΙΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ κλπ. ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ (13410)

·        ΝΑΥΤΙΛΙΚΑΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (16000)

·        ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (16220)

·        ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ (17500)

·        ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (18630)

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.6.7

 

Άνοιγμα χρήσης 2018. Καταργείται το 1,5% έκπτωση φόρου λόγω προείσπραξης (Ν 4472/2017 παρ. 4) από 1/1/2018.

 

Δικαιούμενες ημέρες άδειας. Έγινε βελτίωση στην εκτύπωση για εργαζόμενους με αποχώρηση.

Εργαζόμενοι με Μαθητεία ΟΑΕΔ. Προστέθηκε επιλογή στα ασφαλιστικά ταμεία του εργαζόμενου στο ποσό επί του οποίου θα γίνονται κρατήσεις (Υπολογισμός εισφορών -> Ποσοστό μικτών αποδοχών). Επίσης προστέθηκε πεδίο για την καταχώρηση του επιθυμητού ποσοστού (
Default 50%).

Βεβαιώσεις ασφάλισης. Βελτίωση στην εκτύπωση σχετικά με το Δώρο Χριστουγέννων.

 

Καρτέλλα εργαζομένου. Βελτίωση στην εκτύπωση όταν αφορά πάνω από ένα ημερολογιακά έτη.