Τρέχουσες εργασιακές ρυθμίσεις λόγω COVID-19

Dataware Software Νέα

Λόγω των αλλαγών που εξελίσσονται στα εργασιακά αυτή την περίοδο δημιουργήσαμε μια συνοπτική αναφορά στα έως τώρα γνωστά δεδομένα. Αυτά είναι τα εξής: Αποζημίωση «ειδικού σκοπού» (800 ευρώ) εργαζομένων στις επιχειρήσεις Ποιοι την δικαιούνται: Εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας που έχει ανασταλεί, σε επιχείρηση που έχει κλείσει κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής. Εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας που έχει ανασταλεί, σε πληττόμενες …