Δώρο Χριστουγέννων 2018

Dataware Software Νέα

Δώρο Χριστουγέννων δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας  και έχουν πραγματοποιήσει έστω και ένα ημερομίσθιο κατά το διάστημα Μαΐου – Δεκεμβρίου. Εάν έχει προηγηθεί αποχώρηση μέσα στο προαναφερθέν διάστημα, ο εργαζόμενος δικαιούται αναλόγια για την περίοδο που εργάστηκε. Σε αυτή την περίπτωση σαν μισθός λαμβάνεται υπ’ όψιν ο μισθός που διατηρούσε κατά την …