ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ


ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ


Με την ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ διατηρούμε πολυετή σχέση αμοιβαίας συνεργασίας για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας , Συμβουλευτικές υπηρεσίες , «Matrix Plus» και Εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Ιστοσελίδα ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

Με την ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ διατηρούμε πολυετή σχέση αμοιβαίας συνεργασίας για τις παρακάτω σημαντικές δραστηριότητες  :

  • Προμηθευόμαστε τα Αρχεία με τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας τις οποίες έχουμε πλήρως ενσωματωμένες στο Πρόγραμμά μας (Πίνακες Μισθών, Επιδόματα & Κείμενα)
  • Χρησιμοποιούμε τις συμβουλευτικές υπηρεσίες των Εργατολόγων της ΠΙΜ, απαντώντας σε ερωτήσεις που μας θέτουν οι Πελάτες μας για κάθε θέμα που δεν έχουμε αντιμετωπίσει ξανά στο παρελθόν, ώστε με την σειρά μας να δώσουμε τεκμηριωμένες απαντήσεις
  • Κατασκευάζουμε και συντηρούμε για Λογαριασμό της ΠΙΜ το Πρόγραμμα διαχείρισης των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, τεκμηρίωσης υπολογισμού Μηνιαίας Μισθοδοσίας και Προϋπολογισμού «Matrix Plus»

Ενημερώνουμε το Πελατολόγιό μας για τα εκπαιδευτικά σεμινάρια της ΠΙΜ, συμμετέχοντας σε αυτά και παρουσιάζοντας λειτουργίες του Λογισμικού μας

Ιστοσελίδα ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ