Η εταιρεία STRIKOS Power επιλέγει τις λύσεις της Dataware

Dataware Software Νέα

Αγαπητοί πελάτες και συνεργάτες,

H Soft Dataware περήφανα ανακοινώνει την έναρξη μηχανογράφησης της εταιρείας STRIKOS POWER, ενός από τους πρωτοπόρους φορείς της χώρας, στην δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων και έναν από τους ηγέτες στον τομέα Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών.

strikos

Με την υλοποίηση του προβλεπόμενου έργου η εταιρεία STRIKOS power θα μπορεί :

 • Να έχει αναλυτική ημερήσια καταγραφή της απασχόλησης ανά Εργο και ανά Εργαζόμενο, επιβεβαιωμένη από τον υπεύθνο μηχανικό του κάθε Εργου.
 • Να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα αναλυτικά δεδομένα των παρουσιών σε ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα Ωρομέτρησης, παρακολουθώντας την τήρηση του προκαθορισμένου Ωραρίου, τις Κανονικές & Λοιπές Αδειες, τις Ασθένειες, τις Απουσίες κοκ
 • Να παράγει Report ανά Εργο και Εργαζόμενο που αφορούν υπολοιπόμενες Ημέρες Αδειών, κατανομή Απουσιών κοκ
 • Να μεταφέρει στο τέλος του Μήνα τα στοιχεία στο Πρόγραμμα Μισθοδοσίας με πλήρη ανάλυση ημερών & ωρών εργασίας ανά Κέντρο Κόστους έχοντας ολοκληρωμένη διαχείριση έργων με πλήρη κοστολογική αποτύπωση.

Και φυσικά να εκτελεί την Μηνιαία Μισθοδοσία με όλα τα σημαντικά οφέλη, όπως :

 • Oλοκληρωμένο και επικαιροποιημένο Μητρώο Εργαζομένων με πλήρη Ατομικά, Ασφαλιστικά, Μισθολογικά και Φορολογικά δεδομένα και επισυναπτόμενα έγγραφα ανά Εργαζόμενο.
 • Αυτόματη μαζική εκτέλεση Μισθοδοσίας
 • Διαχείριση των Συλλογικών Συμβάσων, ειδοποιήσεις προσαρμογών.
 • Αυτόματο υπολογισμό δώρων, επιδόματος αδείας.
 • Ηλεκτρονικές υποβολές για προσλήψεις, αποχωρήσεις, καταγγελίες, καταστάσεις ΣΕΠΕ/ΥΕΚΑ, ΑΠΔ ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ κοκ
 • Τραπεζικές πληρωμές προσωπικού / Ηλεκτρονική αποστολή Αποδείξεων
 • Σύνδεση με το ERP, παραγωγή Εγγραφών Γενικής & Αναλυτικής Λογιστικής
 • MIS για εύκολη δημιουργία οικονομικών αναφορών από τον χρήστη
 • Διασύνδεση με Word, Excel (Import & Export)
 • Πλήρης σειρά εκτυπώσεων, όλες διαμορφώσιμες και από τον χρήστη