Δώρο Χριστουγέννων 2018

Dataware Software Νέα

Δώρο Χριστουγέννων δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας  και έχουν πραγματοποιήσει έστω και ένα ημερομίσθιο κατά το διάστημα Μαΐου – Δεκεμβρίου. Εάν έχει προηγηθεί αποχώρηση μέσα στο προαναφερθέν διάστημα, ο εργαζόμενος δικαιούται αναλόγια για την περίοδο που εργάστηκε. Σε αυτή την περίπτωση σαν μισθός λαμβάνεται υπ’ όψιν ο μισθός που διατηρούσε κατά την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση.
Ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα να καταβάλλει το Δώρο για τους αποχωρήσαντες μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους τον Δεκέμβριο, ακόμα κι αν η αποχώρηση έγινε σε προγενέστερο μήνα.

Το Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται έως τις 21 Δεκεμβρίου και υπολογίζεται βάσει του μισθού που είχε ο εργαζόμενος κατά την 10η μέρα του Δεκεμβρίου, προσαυξανόμενου κατά 0,4166 λόγω αναλογίας του επιδόματος αδείας (0,5/12). Στην αμοιβή του δώρου συμμετέχουν και οι τυχόν έξτρα αποδοχές ή παροχές αποτιμώμενες σε χρήμα, που τακτικά ή έκτακτα έλαβε ο εργαζόμενος στο διάστημα Μάιου – Δεκεμβρίου (με ελάχιστες εξαιρέσεις). Από τον υπολογισμό των δικαιούμενων ημερών δώρου αφαιρούνται οι ημέρες που ο εργαζόμενος απουσίασε αδικαιολόγητα καθώς και οι ημέρες που ασθένησε και επιδοτήθηκε από τον ασφαλιστικό του φορέα.
Οι ασφαλιστικές εισφορές Δώρου Χριστουγέννων καταβάλλονται έως τέλος Φεβρουαρίου και περιλαμβάνονται στην ΑΠΔ του Ιανουαρίου.

Προσοχή. Η μη έγκαιρη καταβολή του δώρου στους εργαζόμενους σε περίπτωση καταγγελίας, επιφέρει ατομική δίωξη σε βάρος του εργοδότη με κίνηση αυτόφωρης διαδικασίας.

Για τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων στο πρόγραμμα Plano NET μισθοδοσία μπορείτε να κατεβάσετε το newsletter του Δεκεμβρίου από εδώ.

Καλές γιορτές.