Ανάληψη Νέου Έργου στην εταιρεία Novatron

Dataware Software Νέα

Η Exelixis Software σε συνεργασία με την Dataware ΕΠΕ, με χαρά σας ανακοινώνουν την ανάληψη έργου στην εταιρεία Novatron, εταιρεία προϊόντων, εφαρμογών και λύσεων υψηλής τεχνολογίας. Από το 2002 δραστηριοποιείται με έδρα το Χαλάνδρι, στην Αθήνα και στοχεύει στην ικανοποίηση των πελατών της μέσα από τις ολοκληρωμένες λύσεις που προσφέρει. Οι τομείς ενασχόλησής της, αφορούν:
• ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης πλαστικών καρτών(πλαστικές κάρτες (προτυπωμένες ή μη), εκτυπωτές πλαστικών καρτών, σχεδιασμός και επιμέλεια μακέτας κ.α.),
• κωδικοποίηση και ιχνηλασιμότητα προϊόντων (εκτυπωτές ετικετών barcode, φορητά τερματικά, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου τιμών, ενσύρματοι και ασύρματοι αναγνώστες barcode κ.α.),
• ολοκληρωμένα συστήματα λιανικής πώλησης (ταμειακές μηχανές – φορολογικοί μηχανισμοί, POS, οθόνες πελατών, εκτυπωτές αποδείξεων κ.α.),
• συστήματα ασφαλείας και ελέγχου (έλεγχος πρόσβασης, ωρομέτρηση προσωπικού, κάμερες ασφαλείας)
• και συστήματα επιβράβευσης πελατών (συστήματα με πλαστικές κάρτες για τη διαχείριση ανταποδοτικών σχέσεων Πελάτη – Επιχείρησης πέρα από συναλλαγές με τη μορφή πόντων, αντίστοιχο app και δημιουργία βάσης δεδομένων με στοιχεία για μελλοντικές προωθητικές ενέργειες).

Επίσης, υπάρχουν οι αντίστοιχες υπηρεσίες υποστήριξης, service σε περίπτωση που υπάρχει ελάττωμα στην εγκατάσταση ή στη λειτουργία κάποιου προϊόντος, η βάση γνώσης με θέματα που έχουν αντιμετωπιστεί στο παρελθόν με προϊόντα ή λογισμικό ενώ υποστηρίζεται και απομακρυσμένη εξυπηρέτηση (εγκατάσταση ή υποστήριξη) σε πελάτες που δεν υπάρχει άμεση γεωγραφική πρόσβαση. Στο ενεργό πελατολόγιό της, το οποίο έχει περάσει τους 10.000 πελάτες που έχουν εξυπηρετηθεί, περιλαμβάνονται τραπεζικοί οργανισμοί, βιομηχανίες, αλυσίδες καταστημάτων, εταιρείες τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς και πλήθος φορέων και οργανισμών του Δημοσίου. Το Νοέμβριο του 2010 η Novatron ΑΕ κατατάχθηκε ανάμεσα στις ισχυρότερες εταιρείες της Ελλάδας σύμφωνα με τη σχετική λίστα της ICAP «Strongest Companies in Greece», ενώ συνεχίζει να μεγαλώνει ο αριθμός ικανοποιημένων πελατών και το μερίδιο αγοράς μαζί με τον αντίστοιχο κύκλο εργασιών της.

Η λύση η οποία προτάθηκε και θα υλοποιηθεί στην Novatron με την πλατφόρμα του Smart LOB Application, περιλαμβάνει την παρακολούθηση όλων των επιχειρησιακών κυκλωμάτων της ενώ η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Dataware ΕΠΕ, επίσημο συνεργάτη της Exelixis. Η λύση περιλαμβάνει αρχικά την παρακολούθηση του εμπορολογιστικού κυκλώματος όπως επίσης, και την πλήρη λειτουργία του υποσυστήματος Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM) : κάλυψη του technical CRM τμήματος που αφορά την υποστήριξη και την καταγραφή των αιτήσεων service και του Sales CRM με καμπάνιες, προωθητικές ενέργειες και δημιουργία βάσης προτιμήσεων των πελατών. Θα υλοποιηθεί καταγραφή με serial number & barcode όπου αυτό είναι απαραίτητο, για την καλύτερη διαχείριση του hardware που πωλούνται ή επιστρέφουν για επισκευή, καθώς και του συνολικού αποθέματος. Θα παραμετροποιηθεί κατάλληλα το Smart LOB Application ώστε να ενεργοποιηθεί η πλήρης λειτουργία του υποσυστήματος Διαχείρισης Αποθήκης έτσι ώστε να επιτευχθεί καλύτερη διαχείριση των επιμέρους διαδικασιών που αφορούν την αποθήκη της εταιρείας. Τέλος, μέσα από την υλοποίηση του Business Intelligence, θα υπάρχει μεγάλη γκάμα αναφορών και κύβων OLAP που θα φροντίζουν στην άμεση και έγκαιρη πληροφόρηση όλων των τμημάτων Novatron με εύκολο τρόπο και εξαγωγή αυτών σε γνωστούς τύπους αρχείων.